Poštovani,

Hvala Vam na spremnosti da učestvujete u prvom ispitivanju koje prati emocionalne reakcije ljudi na vanrednu situaciju uzrokovanu korona virusom. Istraživanje sprovodi Centar za bihejvioralnu genetiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Vašim odgovorima pružate značajan doprinos nauci i pomažete da stručnjaci u praksi oblikuju svoje intervencije!

Ispitivanje je potpuno anonimno, a preliminarne rezultate ispitivanja reakcija građana Srbije na izolaciju zbog pandemije korona virusa možete videti na veb sajtu Registra blizanaca.

U nastavku se nalaze dva linka. Na prvom se nalazi upitnik sa nekoliko pitanja o vašim uobičajenim reakcijama, emocijama i ponašanjima. Ovu početnu anketu dovoljno je da popunite samo jednom. Popunjavanje će Vam oduzeti 5–8 minuta.


http://cbg.ff.uns.ac.rs/covid19/?id=2ggyelc5uxj15jyu


Na sledećem linku nalazi se nekoliko pitanja o vašim dnevnim reakcijama na izolaciju zbog pandemije korona virusa. Molimo Vas da ovu kratku dnevnu anketu popunjavate svakog dana u toku pandemije. Određenim danima u nedelji anketa će izgledati nešto drugačije, ali vam za njeno popunjavanje neće biti potrebno više od 3 minuta.


http://cbg.ff.uns.ac.rs/covid19/?id=2ggyelc5uxj15jyd


Ukoliko u utorak 31. marta niste popunili mesečnu anketu, molimo Vas da je popunite na sledećoj adresi:


http://cbg.ff.uns.ac.rs/covid19/?id=2ggyelc5uxj15jym


Linkovi koje vidite su anonimni i potpuno nasumično generisani, ali su jedinstveni za Vas. Stoga Vas molimo da za popunjavanje dnevnih anketa koristite uvek isti link. Linkovi će biti sačuvani na ovoj stranici sve dok ne obrišete istoriju pretraživanja (tzv. kolačiće) u vašem brauzeru. U kolačiću se čuva samo prikazana šifra i nijedan drugi podatak o Vama, Vašem računaru ili brauzeru koji koristite. Preporučujemo da link ka dnevnim anketama ipak sačuvate tako što ćete ga kopirati u neku tekstualnu datoteku. Nemojte čuvati stranicu koja se otvara putem linka koristeći opcije Favorites ili Bookmarks, jer je u pitanju nasumično otvorena Google forma.

Za sva dodatna pitanja možete da se obratite na adresu cbg@ff.uns.ac.rs.

Srdačan pozdrav,
Istraživački tim Centra za bihejvioralnu genetiku